Chương trình nhập cư vào Australia

Migration process

Our Vision

Whether you have decided to experience a change of lifestyle, or living in Australia is your childhood dream. Now is the time to act and apply for permanent residence in Australia. Coming to Au
 

Quy trình cấp Visa nhập cư vào Úc

Hiểu rõ quy trình xét cấp Visa nhập cư vào Austraila sẽ giúp ích rất nhiều nếu bạn đang dự định di cư sang đất nước này. Chuyểnsang sinh số
 

Bạn đã chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực?

 

Tôi có cần thể hiện mình một cách chuyên nghiệp trong quá trình xin nhập tịch úc

 

Skilled migration

Visa nhập cư diện lao động chuyên nghiệp vào Australia

Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc lấy Visa nhập cư diện tay nghề (Skilled Worker) vào Úc chưa ? Nếu vậy thì bạn đã tìm tới đúng nơ
 

Danh sách nghề nghiệp

Bạn đừng do dự kiểm tra cơ hội của mình ngay cả nếu nghề nghiệp của bạn không được liệt trong danhsách này vì chúng tôi chỉ liệt kê tại
 

Danh sách các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao - Critical Skills List

Danh sách các ngành nghề đặc biệt có hiệu lực từ 16/3/2009 đến tháng 2/2010. Danh sách này được áp dụng cho đối tượng mong muốn nhập cư di
 

Thông tin cơ bản về nhập cư diện tay nghề

Chương trình nhập cư diện tay nghề vào Autralia (không thuộc chương trình nhân đạo) được thiết kế dành riêng cho đối tượng người nhập cư
 

Thông tin cơ bản về nhập cư diện tay nghề

Chương trình nhập cư diện tay nghề vào Autralia (không thuộc chương trình nhân đạo) được thiết kế dành riêng cho đối tượ
 

Yêu cầu chứng chỉ IELTS khi cấp visa cho người di cư có tay nghề

Để có đủ điều kiện định cư vào Úc theo diện lao động tay nghề cao, bạn cần có một trình độ tiếng Anh nhất định dựa trên chỉ số IELTS của bạn.
 

Định cư úc diện tay nghề cao và thương nhân

 

Các loại giấy phép làm việc tại Úc

 

Nhập cư theo diện được tài trợ

ENS cho phép người sử dụng lao động tại Úc có thể đề cử người lao động nước ngoài có tay nghề cao để lấp đầy vị trí mà không thể tìm kiếm được từ thị trường lao động Úc hoặc thông qua các chương trình đào tạo riêng của họ.
 

Family Migration

Thông tin cơ bản về nhập cư diện gia đình

Chương trình nhập cư diện gia đình được phát triển cho phép bạn có thể nhập cư vào Australia để đoàn tụ gia đình, vốn đang sinh sống tại