Giới thiệu về Visa nhập cư theo vùng


Visa nhập sự diện tay nghề độc lập theo vùng - Skill Independent
Regional (Provisional) (SIR) là loại visa dành cho những người mong muốn sinh
sống và làm việc tại những khu vực có dân số thấp và mới phát triển tại Úc.
Loại visa này được thiết kế theo yêu cầu của chính quyền địa phia và lãnh thổ
tại Úc với mục đích thu hút người nhập cư, bổ sung cho sự thiếu hụt nguồn lao
động chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển của vùng và tránh sụt giảm dân
số tại các khu vực này.Loại visa này là loại visa tạm thời và có thời hạn trong 3 năm.Người đăng kí cấp visa loại này sẽ phải kí một cam kết rằng gia
đình và các thành viên sẽ sống, làm việc và học tập tại một khu vực địa phương
của Úc trong suốt thời gian hiệu lực của visa.Người xin cấp visa loại này phải có bảo lãnh của chính quyền địa
phương tại Úc. Qua 2 bước này, người được cấp visa phải sống và làm việc tại
một khu vực có dân số thấp và mới phát triển của Úc ít nhất 2 năm trước khi họ
có thể đăng kí xin cấp visa trở thành cư dân sinh sống thường xuyên và lâu dài
tại đây.