Bạn đã chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực?

Một điều quan trọng là đơn vị tư vấn và luật sư được bạn chọn trong quá trình làm cuộc sống của bạn thay đổi này là họ đã được đăng ký và được cấp phép bởi MARA (Đại lý đăng ký quyền nhập cảnh), là cơ quan duy nhất có quyền cấp phép xuất nhập cảnh tại Úc.


Ngoài ra, điều quan trọng không kém là đơn vị tư vấn của bạn hoạt động trong khuôn khổ các nguyên tắc của DIAC. Các đơn vị tư vấn và luật su cuẩ chúng tôi tại Úc đều là thành viên của MARA và tất cả các đơn vị tư vấn của chúng tôi dều là thành viên của MIA


Thống nhất, yếu tố hàng đầu đảm bảo rằng hồ sơ xin visa úc của bạn được xử lý một cách chuyên nghiệp. Đối với một số khách hàng, nó là di cư trong khi với một số người khác nó là nhập cư, nhưng về cơ bản nó là quá trình đưa bạn đến Úc và thay đổi cuộc sống của bạn


Để tìm hiểu thêm mời bạn đọc tại đây