Danh sách các loại Visa du học


Visa diện Du học bao
gồm 7 loại, tuỳ thuộc vào chương trình học:·     Visa
độc lập diện học Tiếng Anh cho Du học sinh - Independent ELICOS (
English Language Intensive Course for Overseas
Students): Loại Visa này dành cho các cho đối tượng đến Australia để học tiếng
anh và nó không thuộc loại hình visa học tiếng Anh để phục vụ và bổ trợ cho các
khoá học khác. ·        
Visa
diện đào tạo quàn lý nhà hàng khách sạn - Vocational Education and Training
(VET):
 Một khoá đào tạo
về quản lý nhà hàng khách sạn ở cấp văn bàng (diploma), văn bằng cao cấp
(advanced diploma) hay chứng chỉ, được tổ chức tại một cơ sở đào tạo công
lập  - Government Funded Technical and further
Education (TAFE)College, hoặc tại một cơ sở đào tạo tư thục  (private funded college). ·      Đào
tạo chuyên tu/nâng cao - Higher Education:
 dành cho các loại bằng cử nhân, chứng chỉ tốt nghiệp và
các văn bằng tốt nghiệp khác ·        Đào
tạo Thạc sĩ/ Tiến sĩ – Master/Doctrate Education:
 dành cho các loại văn bằng thạc sĩ, tiến
sĩ sau đào tạo hay nghiên cứu sinh. ·        
Đào
tạo phổ thông :
 chương trình đào
tạo tiểu học và trung học hay chương trình trao đổi học sinh ·        Đào
tạo không bằng cấp - Non-Award Foundation:
 bất cứ khoá đào tạo nào nhưng không  cấp bằng 
hay chứng chỉ chính thức ·        
Chương
trình hỗ trợ hoặc học bổng du học sinh (AusAID/ Defence Sponsored):
 Bạn phải có giấy tờ chứng minh mình được
tài trợ bởi các chương chình hỗ trợ và học bổng du học sinh từ từ phía chính
phủ Australia.