Tôi có cần thể hiện mình một cách chuyên nghiệp trong quá trình xin nhập tịch úc

Cần phải làm rõ trước rằng bạn hoàn toàn có thể tự hoàn thành các thủ tục nhập cảnh của mình mà ko cần sự hỗ trợ từ các đại lý. Tuy nhiên, thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp với sự trợ giúp của các đại lý MARA mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích mà khó có thể diễn đạt được, chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra những điểm chính.


Lý do chọn những người đại diện chuyên nghiệp cho quá trình di trú úc.  • Đôi khi các thủ tục nhập cư úc có thể có vẻ đơn giản nhưng chúng rất phức tạp và gây hiểu nhầm.

  • Có sự thay đổi hàng ngày trong luật di cư và chính sách nội bộ khác nhau của các cơ quan chính phủ, do đó chỉ có các chuyên gia trong lĩnh vực này có thể cập nhật hàng ngày với điều đó và chắc chắn rằng tất cả các yếu tố phải được tính tới.

  • Chúng tôi liên tục nhận được các yêu cầu trợ giúp từ những người đã lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc của họ vào những thủ tục sai hoặc phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác và họ đang cố gắng sửa sại, chúng tôi vẫn có thể giúp đỡ ở đó giai đoạn đó nhưng nó khó hơn nhiều so với việc để chúng tôi làm từ đầu.