Thông tin cơ bản về nhập cư diện gia đình

Chương trình nhập cư diện gia đình được phát triển cho phép bạn có thể nhập cư vào Australia để đoàn tụ gia đình, vốn đang sinh sống tại đây với tư cách là cư dân thường xuyên, ổn định (permanent residence) hoặc đã nhập tịch Australia. Thông thường gia đình và thân nhân của người xin xét cấp visa phải kí một thoả thuận bảo lãnh với chính phủ Australia. Dưới đây là các thông tin cơ bản mà bạn cần biết khi có ý định nhập cư vào Australia diện gia đình:


Bảo lãnh Vợ/Chồng

Một người nhập cư ổn định (permanent residence) tại Australia hoặc New Zealand có thể bảo lãnh người thân là vợ/chồng của mình sang nhập cư và sinh sống ổn định tại đây. Bạn cần có đầy đủ giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ.


Bảo lãnh con cái

Họ hàng của bạn đang sống tại Australia có thể bảo lãnh một người con/cháu của mình sang sống ổn định tại đây. Đối tượng được bảo lãnh trên 18 tuổi sẽ được xem xét trước khi cấp phép.


Bảo lãnh cha mẹ

Đối tượng đã nhập tịch Australia hoặc đang sinh sống ổn định (permanent resident) ít nhất 2 năm có thể bảo lãnh cha mẹ của mình sang sinh sống ổn định tại đây. Nếu cha mẹ bạn vẫn còn đang trong độ tuổi lao động thì bạn phải chứng minh được bạn vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ. Nếu cha mẹ bạn đã qua tuổi lao động thì bạn gia đình bạn phải thoả mãn được yêu cầu của bài kiểm tra cân bằng gia đình (”balance of family test”). Bài kiểm tra yêu cầu số lượng con cái trong gia đình bạn phải:


 


·         Lớn hơn (hoặc ít nhất là bằng) tổng số con cái trung bình trong các gia đình nhập cư ổn định đến từ các quốc gia khác.


·         Lớn hơn số lượng con cái lớn nhất trong số các gia đình nhập cư và sinh sống ổn định đến từ các quốc gia khác. 


Các diện người thân đặc biệt được xem xét bao gồm:


·         Người thân lớn tuổi trong họ hàng và phụ thuộc


·         Con mồ côi trong họ hàng


·         Người thân bị khuyết tật


Đối tượng thuộc diện người thân đặc biệt có thể được người thân hiện đang sinh sống tại Australia bảo lãnh nhập cư sang sinh sống tại đây. Ngoài ra, nếu họ hàng của bạn và vợ/chồng của họ hiện đang sống độc lập ở một quốc gia khác (không phải Australia), thì bạn có thể bảo lãnh họ nhập cư sang Australia để sinh sống. Tất cả các trường hợp trên đều đòi hỏi bạn phải là đối tượng hiện đang sinh sống ổn định (permanent residence) ít nhất 2 năm hoặc đã nhập quốc tịch Australia mới được quyền bảo lãnh.


Bảo lãnh cho đối tượng tương thuộc lẫn nhau - Interdependency

Diện bảo lãnh này tương tự như diện bảo lãnh cho nhau của 2 vợ chồng nhưng lại có mối quan hệ của hai người đồng tính. Và cũng có trường hợp (hiếm khi gặp) là mối quan hệ giữa 2 người bạn khác giới có mối quan hệ tương thuộc lẫn nhau (sống chung nhưng không phải là vợ chồng) về tình cảm và tài chính.


Bảo hiểm bảo lãnh -  Assurance of Support Bond

Trong các trường hợp trên, người bảo lãnh có thể phải đóng một khoàn tiền bảo hiểm bắt buộc trong trường hợp người nhập cư được bảo lãnh có thể sử dụng các dịch vụ về phúc lợi xã hội của chính phủ trong vòng 2 năm sinh sống tại đây. Số tiền này đối với một người mới nhập cư là 3,500 Đô la Mỹ và 1,500 Đô la Mỹ nếu cứ thêm một người cùng nhập cư trên 18 tuổi nữa (bao gồm trong visa). Ngoài ra, người bảo lãnh còn phải kí một giấy cam kết rằng nếu số tiền này không đủ chi trả, họ sẽ đóng thêm nếu được yêu cầu. Khoản tiền bảo hiểm cam kết này là một phần bắt buộc trong thủ tục làm Visa diện bảo lãnh cha mẹ và các loại visa diện bảo lãnh thân nhân trong gia đình khác.


Các quy định đặc biệt đối với trẻ em/con cái được bảo lãnh

Nếu người bảo lãnh có tình trạng hôn nhân không tốt hay li dị thì việc đưa con cái của họ sang nhập cư tại đây sẽ có một chút phức tạp. Chính phủ Australia sẽ không can thiệp vào các quy định về bảo hộ trẽ em của đất nước bạn. Tuy nhiên, nếu muốn bảo lãnh cho con cái bạn sang sinh sống tại Australia, bạn cần phải có giấy chứng nhận (xác nhận) quyền bảo hộ hợp pháp đối với con cái từ toà án hoặc từ một gia đình khác.