Thông tin cơ bản về nhập cư diện tay nghề


Chương
trình nhập cư diện tay nghề vào Autralia (không thuộc chương trình nhân đạo)
được thiết kế dành riêng cho đối tượng người nhập cư có chuyên môn hoặc có khả
năng đóng góp cho nền kinh tế Úc Có 3 loại hình nhập cư diện tay nghề mà bạn có
thể đăng ký cấp Visa:Người nhập cư độc lập: Bạn phải có chuyên
môn, trình độ học vấn và khả năng tìm được việc làm cao và có đóng góp cho nền
kinh tế của Úc. Bạn không được bảo lãnh bởi tổ chức tuyển dụng hay người
thân nào tại Úc. Bạn phải thoả mãn các yêu cầu cơ bản thông qua hệ thống đánh
giá và thẩm định theo thang điểm của tổ chức cấp Visa.
 ·  Diện tìm kiếm nghề nghiệp phù hợp - Skill
Matching: 
Đối với những người không đáp ứng được các yêu cầu qua hệ thống
đánh giá theo thang điểm của tố  chức cấp Visa nhưng đang tìm cơ hội được
tuyển dụng hay được chỉ định nhập cư bởi chính phủ bang, vùng, lãnh thổ sở tại.
 ·   Nhập cư diện bảo lãnh gia đình: bạn được
lựa chọn dựa trên chuyên môn, độ tuổi, khả năng giao tiếp Tiếng Anh và mối quan
hệ gia đình. Bạn phải có gia đình hoặc họ hàng đang sống tại Úc. Bạn cần
có môt bản cam kết bảo lãnh từ phía người thân.Nếu bạn đăng ký cấp Visa dưới
loại hình nhập cư diện tay nghề có bảo lãnh (Skilled Úcn Sponsored) thì hồ sơ
của bạn phải thoả mãn các các yêu cầu qua hệ thống đánh giá theo thang điểm của
tổ chức cấp Visa. 
.


Lưu ý ! Rằng nếu hồ sơ của bạn thoả mãn các yêu cầu qua hệ thống đánh
giá theo thang điểm thì không có nghĩa bạn sẽ thành thành công và hoàn tất thủ
tục nhập cư mà bạn còn phải vượt qua quy trình thẩm định chuyên môn nghề nghiệp
và và phải nộp các giấy tờ theo đúng trình tự để có được cơ hội cao nhất được
cấp Visa. Nhiều người nhầm lẫn rằng nếu qua được hệ thống đánh giá theo thang
điểm là họ sẽ thành công. Đó là lí do mà  chuyên môn và nghề nghiệp của
bạn đóng vai trò cực kì quan trọng  quyết định.