Thông tin cơ bản về nhập cư diện tay nghề


Chương
trình nhập cư diện tay nghề vào Autralia (không thuộc chương trình nhân đạo)
được thiết kế dành riêng cho đối tượng người nhập cư có chuyên môn hoặc có khả
năng đóng góp cho nền kinh tế Úc 
3 loại hình nhập cư diện tay nghề mà bạn có thể đăng ký cấp Visa:·    Người nhập cư độc lập: Bạn phải có chuyên môn, trình độ học vấn
và khả năng tìm được việc làm cao và có đóng góp cho nền kinh tế của Úc. Bạn
không được bảo lãnh bởi tổ chức tuyển dụng hay người thân nào tại Úc. Bạn phải
thoả mãn các yêu cầu cơ bản thông qua hệ thống đánh giá và thẩm định theo thang
điểm của tổ chức cấp Visa. ·     Diện tìm nghề nghiệp phù hợp - Skill Matching: Đối với những người không đáp ứng được
các yêu cầu qua hệ thống đánh giá theo thang điểm của tố  chức cấp Visa
nhưng đang tìm cơ hội được tuyển dụng hay được chỉ định nhập cư bởi chính phủ
bang, vùng, lãnh thổ sở tại. ·      Nhập cư diện bảo lãnh gia đình: bạn được lựa chọn dựa trên chuyên môn,
độ tuổi, khả năng giao tiếp Tiếng Anh và mối quan hệ gia đình. Bạn phải có
gia đình hoặc họ hàng đang sống tại Úc. Bạn cần có môt bản cam kết bảo lãnh từ
phía người thân.Nếu bạn đăng ký cấp Visa dưới loại hình nhập cư diện tay nghề
có bảo lãnh (Skilled Úcn Sponsored) thì hồ sơ của bạn phải thoả mãn các các yêu
cầu qua hệ thống đánh giá theo thang điểm của tổ chức cấp Visa. .Lưu ý ! – Rằng nếu hồ sơ của bạn
thoả mãn các yêu cầu qua hệ thống đánh giá theo thang điểm thì không có nghĩa
bạn sẽ thành thành công và hoàn tất thủ tục nhập cư mà bạn còn phải vượt qua
quy trình thẩm định chuyên môn nghề nghiệp và và phải nộp các giấy tờ theo đúng
trình tự để có được cơ hội cao nhất được cấp Visa. Nhiều người nhầm lẫn rằng
nếu qua được hệ thống đánh giá theo thang điểm là họ sẽ thành công. Đó là lí do
mà  chuyên môn và nghề nghiệp của bạn đóng vai trò cực kì quan trọng 
quyết định.