Visa nhập cư diện nhà đầu tư


Đầu tiên, nhà đầu tư phải đăng kí xét cấp một trong các loại
visa tạm thời sau:·        
Visa tạm thời diện đầu tư - Investor (Provisional) Visa·        
Visa tạm thời diện đầu tư có bảo lãnh bởi chính quyền bang/địa
phương - State Territory sponsored investor (Provisional) Visa.Sau khi được chấp nhận cấp phép (1 trong 2 loại visa trên), visa
của bạn sẽ có hiệu lực trong 4 năm. Sau đó bạn có thể đăng ký xét cấp một trong
các loại visa diện nhập cư thường xuyên và lâu dài (permanent Visa) dưới đây
nếu đáp ứng đủ các yêu cầu:·        
Visa ổn định diện nhà đầu tư - Investor (Residence) Visa·        
Visa ổn định nhà đầu tư được bảo lãnh - State Territory
sponsored investor (residence) Visa·        
Visa ổn định diện chủ doanh nghiệp - Business Owner(residence)
Visa·        
Visa ổn định diện chủ doanh nghiệp được bảo lãnh - State
Territory sponsored business owner (residence) Visa


Visa tạm thời diện nhà đầu tư - Investor (Provisional) VisaĐể đăng kí xét cấp visa diện này , bạn cấn phải chứng minh được:·        
Mình có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư trực
tiếp.·        
Bạn có liên quan và duy trì hoạt động đầu tư trực tiếp (một mình
hoặc cùng với vợ hoặc chồng)với giá trị ít nhất từ 1,500,000 Đô la Úc trong
vòng ít nhất từ 1 đến 5 năm trước khi bạn đăng ký xét cấp visa.·        
Trong vòng 2 năm (tài chính) trước khi bạn đăng ký xét cấp visa,
giá trị tài sản ròng của bạn (hoặc của bạn và vợ hoặc chồng) phải đạt ít nhất
2,250,000 Đô la Úc.·        
Bạn phải chứng minh được mình có trình độ quản lý đầu tư cao cấp.·        
Có khả năng sẵn sàng đầu tư vào vào trái phiếu chính phủ với giá
trị 1,500,000 Đô la Úc trong vòng 4 năm.·        
Bạn phải dưới 45 tuổi·        
Bạn phải có trình độ tiếng anh chuyên ngành.·        
Cả bạn và vợ/chồng của bạn đều không có liên quan tới các hoạt động
đầu tư không không được chấp nhận và cho phép tại Úc.·        
Bạn có năng lực và thực sự cam kết sẽ tiếp tục hoạt động kinh
doanh hoặc đầu tư tại Úc sau 4 năm hiệu lực của Visa.


Visa tạm thời diện nhà đầu tư được bảo lãnh - State Territory
Sponsored Investor (Provisional) VisaĐể đăng ký xét cấp visa này, bạn cần phải chứng minh được:·        
Bạn được bảo lãnh bời chính quyền bang hoặc địa phương và dự định
sẽ sống tại khu vực đó trong ít nhất là 2 năm.·        
Có lịch sử tham gia vào các hoạt động đầu tư và đạt được những
thành quả nhất định.·        
Có năng lực và sẵn sàng đầu tư vào các quỹ đầu tư của chính phủ
như trái phiếu chính phủ trong vòng 4 năm.·        
Có tổng tài sản doanh nghiệp và cá nhân ít nhất tương đương
1,125,000 Đô la Mỹ.·        
Có đủ vốn để phát triển hoạt động kinh doanh tại Úc·        
Không có lịch sự kinh doanh phi pháp.·        
Dưới 55 tuổi nếu không thuộc các trường hợp ngoại lệ hiện hành.