Visa (tạm thời) diện chủ doanh nghiệp - Business Owner


Để đăng ký cấp xét visa diện này, ban cần phải chứng minh:·        
Bạn phải là một doanh nghiệp khá thành công·        
Có cổ phần ít nhất 10% trong doanh·        
Giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp ít nhất tương đương 200,000
Đô la Úc·        
Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp và cá nhân ít nhất tương
đương 500,00 Đô la Úc·        
Có đủ vốn để thành lập doanh nghiệp tại Úc.·        
Có doanh thu hàng năm lớn – ước tính khoảng 500,000 Đô la Úc
trong vòng từ 2 đến 4 năm(tài chính).·        
Có quyền điều hành trực tiếp và lâu dài khi thành lập một công
ty ở nước ngoài.·        
Cam kết kinh doanh lâu dài tại Úc và tham gia điều hành sâu sát
công việc kinh doanh tại đây của doanh nghiệp.·        
Không có tiền sử kinh doanh phi pháp.·        
Chủ doanh nghiệp phải dưới 45 tuổi.·        
Có trình độ tiếng anh phù hợp với chuyên ngành kinh doanh


Visa (tạm thời) doanh nhân diện bảo lãnh của chính quyền
bang/lãnh thổ - State Territory Sponsored Business Owner VisaĐể đăng ký xét cấp visa diện này, bạn sẽ phải chứng minh được:·        
Bạn được bảo lãnh bởi chính quyền địa phương tại Úc.·        
 Bạn phải là một doanh
nghiệp khá thành công·        
Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp và cá nhân ít nhất tương
đương 250,000 Đô la Úc ·        
Doanh nghiệp phải có doanh thu hàng năm lớn, ước tính khoảng
300,00 Đô la Úc và có lịch sử tuyển dụng các nhân viên cấp cao liên tục trong
ít nhất 4 năm.·        
Có đủ vốn để hoạt động tại kinh doanh tại Úc·        
Có quyền điều hành trực tiếp và lâu dài khi thành lập một công
ty ở nước ngoài.·        
Cam kết kinh doanh lâu dài tại Úc và tham gia điều hành sâu sát
công việc kinh doanh tại đây của doanh nghiệp.