Xin cấp visa đối tượng quản lý cấp cao - Senior Executive


Trước tiên, bạn cần
phải đăng kí cấp một trong những loại visa tạm thời dưới đây trước.·        
Visa tạm thời dành cho
đối tượng quản lý cấp cao - Senior Executive (Provisional) visa·        
Visa tạm thời dành cho
đối tượng quản lý cấp cao diện bảo lãnh từ chính quyền bang/địa phương (tại Úc)Sau khi được cơ quan
quản lý nhập cư chấp nhận (1 trong 2 loại visa 
tạm thời ở trên), bạn sẽ được cấp 1 visa có hiệu lực trong 4 năm. Sau
đó, bạn có thể đăng ký xét cấp một trong các loại visa nhập cư thường xuyên và
lâu dài dưới đây (permanent visa) nếu thoả mãn các yêu cầu đặt ra:·        
Visa diện chủ doanh
nghiệp - Business Owner (Residence) visa·        
Visa diện chủ doanh
nghiệp được bảo lãnh bởi chíh quyền bang/địa phương - State Territory Sponsored
Business Owner (Residence) visaĐể được chấp nhận cấp
visa tạm thời diện quản lý cấp cao - Senior Executive (Provisional) visa, bạn
cần phải chứng minh rằng:·        
Doanh nghiệp của bạn phải
hoạt động khá thành công·        
Bạn thuộc 1 trong 3 vị
trí quản lý cao nhất của một doanh nghiệp·        
Có tổng giá trị tài
sản doanh nghiệp và cá nhân ít nhất tương đương 500,000 Đô la Úc.·        
Doanh nghiệp có đủ vốn
để  kinh doanh tại Úc·        
Cam kết kinh doanh lâu
dài tại Úc và tham gia điều hành sâu sát công việc kinh doanh tại đây của doanh
nghiệp.·        
Không có tiền sử kinh
doanh phi pháp.·        
Bạn phải dưới 45 tuổi·        
Có trình độ tiếng anh
phù hợp với chuyên ngànhVisa tạm thời diện quản lý cấp cao được bảo lãnh theo vùng/lãnh
thổ - State Territory Sponsored Senior Executive (Provisional) VisaĐể làm Visa diện này,
bạn càn phải chứng minh được:·        
Bạn phải được bảo lãnh
bởi chính quyền bang/địa phương·        
Doanh nghiệp của bạn
phải hoạt động khá thành công·        
Có tổng giá trị tài
sản doanh nghiệp và cá nhân ít nhất tương đương 250,000 Đô la Úc.·        
Bạn thuộc 1 trong 3 vị
trí quản lý cao nhất của một doanh nghiệp·        
Có đủ vốn để phát
triển kinh doanh tại Úc·        
Cam kết kinh doanh lâu
dài tại Úc và tham gia điều hành sâu sát công việc kinh doanh tại đây của doanh
nghiệp.·        
Bạn phải dưới 55 tuổi
trừ những trường hợp ngoại lệ hiện thời.