Yêu cầu chứng chỉ IELTS khi cấp visa cho người di cư có tay nghề


Bộ Di trú Úc yêu cầu để có đủ điều kiện xin cấp thị thực thường trú cho mục xin thị thực dành cho người di cư tay nghề chung (GSM), cụ thể là vào Úc với visa di cư tay nghề Úc, bạn cần phải có khả năng nói và hiểu tiếng Anh ở một mức độ nhất định, dựa trên điểm thi IELTS.


Điểm IELTS được tạo thành từ sự kết hợp của các bài kiểm tra bao gồm cả nói, đọc, viết, nghe và hiểu, Tiếng Anh Úc , (giống tiếng Anh của Anh hơn là tiếng Anh của Mỹ, mặc dù trong nhiều trường hợp tiếng Anh của bạn tốt, đủ để biết sự khác biệt, bạn không cần phải lo lắng.)


Điểm đạt được trong các bài kiểm tra IELTS góp phần tăng điểm chung của bạn (GMS) và là một phần thiết yếu của các yêu cầu đầu vào.
Hai thứ hạng cao nhất, Thông Thạo và Đủ Khả Năng, giúp ứng viên đủ điều kiện nộp đơn cho các loại thị thực di dân có tay nghề chung.


ielts


Điểm số Khuyến Khích Đủ Khả Năng yêu cầu một cam kết tiếp tục tham dự các lớp học tiếng Anh nếu nộp đơn xin visa cho các kỹ năng - khu vực được Tài trợ visa.
Tiếng Anh "Nghề" hay "tốt hơn so với chức năng" là yêu cầu tối thiểu cho một nghề nghiệp thương mại có tay nghề cao và các chương trình cử tuyển.


Tiếng Anh chức năng, Anh ngữ hạn chế và không có tiếng Anh không nhận được điểm cho mục tiếng Anh trong bài kiểm tra lấy điểm GMS.
Kỹ sư và giáo viên có quy định điểm IELTS tối thiểu và phải có được điểm số tối thiểu cần thiết trước khi có đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực giảng dạy hoặc làm việc trong lĩnh vực của họ.


Bài kiểm tra này là một yêu cầu cho tất cả người lớn muốn xin thị thực Úc, bao gồm cả trẻ em trên mười tám tuổi và vợ chồng.