Synch1

Trang chủ

Khu vực đăng nhập

Bắt đầu với cuộc phỏng vấn trực tuyến (FOI) miễn phí của chúng tôi.

Đánh giá chi tiết

Kiến thức cơ sở

Thông tin

Liên hệ

Migration process

Our Vision

Quy trình cấp Visa nhập cư vào Úc

Bạn đã chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực?

Tôi có cần thể hiện mình một cách chuyên nghiệp trong quá trình xin nhập tịch úc

Student Visa categories

Thông tin cơ bản về Visa du học úc

Danh sách các loại Visa du học

About Australia

Australia - Miền đất chứa đựng nhiều cơ hội và tiềm năng

Làm thế nào để có thể sang sống tại Australia

Các yêu cầu đối với người muốn nhập tịch Úc

Úc, quốc gia đáng sống nhất thế giới!

Skilled-Independent Regional Visas

Giới thiệu về Visa nhập cư theo vùng

2 bước đăng ký cấp xét visa sinh sống thường xuyên và lâu dài tại Úc

Skilled migration

Visa nhập cư diện lao động chuyên nghiệp vào Australia

Danh sách nghề nghiệp

Danh sách các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao - Critical Skills List

Thông tin cơ bản về nhập cư diện tay nghề

Thông tin cơ bản về nhập cư diện tay nghề

Yêu cầu chứng chỉ IELTS khi cấp visa cho người di cư có tay nghề

Định cư úc diện tay nghề cao và thương nhân

Các loại giấy phép làm việc tại Úc

Nhập cư theo diện được tài trợ

Business Visa categories

Visa nhập cư diện Doanh nhân - Business Skills Visas

Visa (tạm thời) diện chủ doanh nghiệp - Business Owner

Xin cấp visa đối tượng quản lý cấp cao - Senior Executive

Visa nhập cư diện nhà đầu tư

Nhập cư diện Quản lý/Giám đốc

Visa diện doanh nhân tài năng

Family Migration

Thông tin cơ bản về nhập cư diện gia đình

Visa categories

Các đơn vị tư vấn làm Visa nhập cư vào Úc

Visa nhập cư vào Úc diện lao động/làm việc

FAQ

Clients Testimonials for Synch1